Evaluatie fietsplan Provincie Zuid-Holland

TRIDÉE zorgt voor de tweejaarlijkse evaluatie van het fietsbeleid

TRIDÉE voerde begin 2020 voor de Provincie Zuid-Holland de tussentijdse evaluatie van het provinciale fietsplan ‘Samen verder fietsen’ (2016-2025) uit. In het plan is vastgesteld om tweejaarlijks een beleidsinhoudelijke evaluatie uit te voeren; in 2018 vond de eerste evaluatie plaats. De evaluatie 2020 moet zinvolle input bieden voor het nieuwe provinciale mobiliteitsprogramma.

In de evaluatie volgden we de lijnen van het Fietsplan; we behandelen de belangrijkste doelen van de provincie:

  • Vaker en verder op de fiets
  • Veilig op de fiets
  • Realisatie van innovatieve, energieneutrale fietspaden

Per doel kijken we naar wat in de afgelopen paar jaar is bereikt op drie niveaus:

  • resultaten (gerealiseerde projecten),
  • effecten (zoals ontwikkeling in fietsgebruik),
  • processen (samenwerking).

We analyseerden informatie van de provincie over gerealiseerde en geplande projecten/activiteiten en over de ontwikkeling in fietsgebruik. Daarnaast spraken we met betrokken provincieambtenaren, en met een tiental vertegenwoordigers van externe partners, om zo een beeld te krijgen van hoe zij de prestaties van en de samenwerking met de provincie hebben ervaren. Ons evaluatierapport eindigt met enkele bouwstenen voor het nieuwe provinciale mobiliteitsprogramma.

Het eindrapport is hier beschikbaar.

© Foto: Fietsplan Provincie Zuid-Holland 2016-2025


Fietsbeleid Nederland

fietsplan provincie zuid holland

Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.euGerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

BYPAD in Brusselse gemeenten

Een omvattend gemeentelijk fietsactieplan via de Europese BYPAD methodiek
Lees meer

Handboek Sterk Fietsbeleid voor Vlaanderen

Een handboek met voor ieder wat wils, van geïnteresseerde startende gemeenten, tot volbloed fietssteden....
Lees meer

Coaching Vlaamse gemeenten inzake fietsbeleid

Coaching: ‘peer’ gemeenten, een plaatsbezoek, zelf-evaluatie en onze intensieve begeleiding
Lees meer

Fietsbeleid van en in Wallonië

Begeleiding en evaluatie van Waalse gemeenten in fietsbeleid, als centraal deel van het Waalse fietsbeleid
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.