Evaluatie fietsplan Provincie Zuid-Holland

TRIDÉE zorgt voor de tweejaarlijkse evaluatie van het fietsbeleid

TRIDÉE voert begin 2020 voor de Provincie Zuid-Holland de tussentijdse evaluatie van het provinciale fietsplan ‘Samen verder fietsen’ (2016-2025) uit. In het plan is vastgesteld om tweejaarlijks een beleidsinhoudelijke evaluatie uit te voeren; in 2018 vond de eerste evaluatie plaats. De evaluatie 2020 kan zinvolle input bieden voor het nieuwe provinciale mobiliteitsprogramma dat in 2020 zal worden opgesteld, en kan ook mooi aansluiten bij de voorjaarsnota waar besluiten genomen zullen worden over de prioritering van snelfietsroutes.

In de evaluatie volgen we de lijnen van het Fietsplan; we behandelen de belangrijkste doelen van de provincie:
• “Vaker en verder op de fiets”,
• “Veilig op de fiets”,
• “Realisatie van innovatieve, energieneutrale fietspaden”.
Per doel kijken we naar wat in de afgelopen paar jaar is bereikt op drie niveaus:
• resultaten (gerealiseerde projecten),
• effecten (zoals ontwikkeling in fietsgebruik),
• processen (samenwerking).

We analyseren informatie van de provincie over gerealiseerde en geplande projecten/activiteiten en ontwikkeling in fietsgebruik. Daarnaast spreken we met betrokken provincieambtenaren, en met een tiental vertegenwoordigers van externe partners, om zo een beeld te krijgen van hoe zij de prestaties van en de samenwerking met de provincie ervaren. De evaluatie beschrijven we in een rapport, waarin we eindigen met enkele bouwstenen voor het nieuwe provinciale mobiliteitsprogramma.

© Foto: Fietsplan Provincie Zuid-Holland 2016-2025


Thema's:

beleidsplannen fietsbeleid Nederland

fietsplan provincie zuid holland

Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98Gerelateerde Projecten

1

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

Multimodale wegenspecialisatie Brussel

Geen wenslijstje per modaliteit maar integraal ruimteclaims afwegen.
Lees meer

Mobiliteitsplan Evergem

Een voorbeeldig mobiliteitsplan voor Evergem: hoge kwaliteit, toegesneden en met draagvlak
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Beleidsplan verkeersveiligheid Deventer

Beklijvende planvorming door nadrukkelijk eerst doelgroepen te specificeren en niet direct in maatregelen...
Lees meer

Evaluatie aanpak mobiliteitsplannen Wallonië

Methodiekverbetering door te leren van de eerste lichting
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.