Fietsers en voetgangers mengen

Wanneer en hoe kunnen fietsers en voetgangers samen gaan? En hoe kunnen steden en gemeenten hierover onderbouwd afwegingen maken? TRIDÉE werkte aanbevelingen uit voor het kenniscentrum CROW.

Het aantal voetgangers en fietsers neemt toe, de fietsfamilie breidt uit en er zijn steeds meer fietskoeriers onderweg. Vaak gebruiken ze dezelfde ruimte. Hoe kunnen deze gebruikers op een verantwoorde manier gemengd gebruik maken van voetgangersgebieden, winkelgebieden, parken en pleinen, fietspaden of voetpaden? En wanneer is mengen ongewenst?

TRIDÉE heeft aanbevelingen opgesteld voor de CROW-Fietsberaad publicatie ‘Mengen fietsers en voetgangers?’. De publicatie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het CROW en fietsexperten en ontwerpers van lokale overheden.
In de publicatie worden vijf verschillende mengsituaties onderscheiden.

  1. Eigen domein fiets, aparte voorzieningen voor voetgangers
  2. Fietspad, voetgangers permanent te gast
  3. Voetgangersgebied, fietsers permanent te gast
  4. Voetgangersgebied, venstertijden voor toelaten fietsers
  5. Domein voetgangers, fietsers verboden

Welke situatie is wanneer geschikt? De praktijk leert dat hoe beter het gekozen regime aansluit bij het logische gebruik, hoe beter het wordt nageleefd. Het stappenplan houdt daarom rekening met de positie van de fiets binnen het fietsnetwerk, het gewenste loop- en verblijfsklimaat, de aanwezigheid van kwetsbare voetgangers en de voetgangersdrukte. Per mengsituatie werden specifieke aanbevelingen opgesteld.

Lees het rapport hier


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 Mengen fietsers en voetgangers

Gerelateerde Projecten

Actieplan Voetgangers Utrecht

Een eerste verankering van voetgangersbeleid
Lees meer

PAVE in 19 Brusselse gemeenten

Samen met de bewoners het voetgangersnetwerk van elke gemeente in kaart gebracht
Lees meer

Fiets- en voetgangersvriendelijke gebouwen

Voorbeelden en richtlijnen voor het ontwerp van gebouwen in Luxemburg
Lees meer

Kennis over voetgangersbeleid op een rij

Een 'dashboard' dat de hoofdlijnen van effectief voetgangersbeleid schetst
Lees meer

Voetgangersplan Brussel en Cahier Go10

Stedelijk voetgangersbeleid in de lage landen: Brussel als voorloper
Lees meer

Voetgangersboulevards

TRIDEE helpt mee de ambities van het Brussels Gewest bepalen
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.