PAVE in 19 Brusselse gemeenten

Samen met de bewoners het voetgangersnetwerk van elke gemeente in kaart gebracht

In 2012 publiceerde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een Strategisch Voetgangersplan, door TRIDÉE uitgewerkt. De doelstelling: Brussel echt voetgangersvriendelijk te maken. Als vervolg van dit plan werden alle Brusselse gemeenten aangemoedigd om een toegankelijkheidsplan voor de weg en de openbare ruimte te realiseren (PAVE, plan d’accessibilité des voiries et des espaces publics). TRIDÉE kreeg de opdracht om het voetgangersnetwerk op gemeentelijk niveau bepalen. Twee werkoverleggen werden georganiseerd waarbij verschillende gemeentelijke diensten werden uitgenodigd en vervolgens burgers. Samen met hen verdeelden we de straten van de gemeente in drie categorieën (hoofdvoetgangersroutes, verbindingsroutes en het basisnetwerk) op basis van een eerste door ons ontworpen concept en hun terreinkennis. Het eindresultaat wordt dan het stadsbrede voetgangersnetwerk basis binnen het Gewestelijk Mobiliteitsplan 2018-2028 van het Brussels Gewest. Dit voetgangersnetwerk is vervolgens gekoppeld aan een inventaris van alle vastgestelde problemen (het luik "op het terrein" van de PAVE, uitgevoerd door ons partner Ascaudit). Het geheel werd dan een sterk beleidsinstrument voor de gemeente, om prioriteiten te leggen voor betere voetgangersvoorzieningen


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

voetgangersbeleid burgerparticipatie Brussel


Contactpersonen:

Marjolein de Jong
M: marjolein@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer


Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.