Voetgangersplan Brussel en Cahier Go10

Stedelijk voetgangersbeleid in de lage landen: Brussel als voorloper

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wilde in 2010 voor het eerst een integraal voetgangersplan uitwerken en gaf ons de opdracht. De veelzijdige aanpak omvatte drie luiken, die hun neerslag vinden in de drie delen van het uiteindelijke plan:

1) STEDEN HERONTDEKKEN HET STAPPEN. Literatuuronderzoek en benchmarking, met terreinbezoek aan 5 inspiratiesteden en een organisatie van een expertseminarie in Brussel.

2) STAPPEN IN BRUSSEL VANDAAG. Vijf participative stadswandelingen gaven inzicht in de kwaliteit van de voetgangersomgeving, in vijf diverse buurten. Dit werd aangevuld met een SWOT-analyse van het voetgangersbeleid vandaag, steunend op een analyse van bestaande gegevens, reglementair kader en beleid.

3) ACTIEPLAN: BRUSSEL VOETGANGERSSTAD. Brussel wil een voorbeeldige voetgangersstad worden vanuit de visie: "de voetganger verwennen". Een twintigtal actielijnen zijn uitgewerkt naar 2014, 2020 en 2040 toe, gegroepeerd in vier invalshoeken: sleutels in ruimtelijke ordening en verkeersvisie, hefbomen voor de omgemvingskwaliteit, institutionele verankering en promotie rond het imago van stappen.

In 2014 werkten we de aanpak uit in een toegankelijk geschreven en vormgegeven cahier. Deze publicatie reikt een visie aan en praktische richtlijnen om de stad voetgangersvriendelijk te maken op twee schaalniveaus. Eerst is er het niveau van de wijk, van netwerken en routes, van fijnmazige doorsteekbaarheid en vlotte intermodaliteit. Dan is er het niveau van straten en pleinen, van voetgangersvriendelijk ontwerp, met ruimte en comfort, met sterke voetgangerspolen en universeel toegankelijk. En door beide heen lopen de eisen van beheerst en veilig verkeer. Deze rijkelijke geïllustreerde publicatie wil een uniek handboek en inspiratiebron zijn voor stedenbouwkundigen, mobiliteitsexperts, ontwerpers en stakeholders.

Website Mobiel Brussel: news


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

voetgangersbeleid verkeer en leefomgeving verkeer & ruimte


Contactpersonen:

Dirk Dufour
M: dirkd@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90


Marjolein de Jong
M: marjolein@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.