Speerpuntplannen Ruimte voor Lopen

Het Nederlandse platform Ruimte voor Lopen zet de komende jaren in op vier speerpunten. TRIDÉE stelt voor twee daarvan een plan van aanpak op.

Het gaat om volgende speerpunten:

• Prioriteit geven aan de voetganger bij het (her)inrichten van woon- en verblijfsgebieden.
• Toegankelijker, veiliger en aantrekkelijker maken van belangrijke looproutes.
Uitgangspunt is dat de speerpuntplannen samen met de betrokken partnerorganisaties van ruimtevoorlopen.nl worden opgesteld. Dit doen we in drie werksessies. In de eerste sessie inventariseren we zinvolle ideeën: wat zouden we kunnen aanpakken? In de tweede bepalen we een koers: wat willen we bereiken en wat is daarvoor nodig? In de derde sessie werken we dit uit tot een plan van aanpak: welke activiteiten moeten er gebeuren en wie gaat dat doen? TRIDÉE vervult de rol van procesleider en schrijft de plannen.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

voetgangersbeleid beleidsplannen samenwerking op alle niveaus Nederland

Ruimte voor lopen groter

Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98
Gerelateerde Projecten

1

Actieplan Voetgangers Utrecht

Een eerste verankering van voetgangersbeleid
Lees meer

PAVE in 19 Brusselse gemeenten

Samen met de bewoners het voetgangersnetwerk van elke gemeente in kaart gebracht
Lees meer

Fiets- en voetgangersvriendelijke gebouwen

Voorbeelden en richtlijnen voor het ontwerp van gebouwen in Luxemburg
Lees meer

Voetgangersplan Brussel en Cahier Go10

Stedelijk voetgangersbeleid in de lage landen: Brussel als voorloper
Lees meer

Voetgangersboulevards

TRIDEE helpt mee de ambities van het Brussels Gewest bepalen
Lees meer

Workshop Micromobiliteit

Marjolein de Jong van TRIDÉE, Sonia Lavadinho en Mario Alves organiseerden een drukbezochte workshop...
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.