Kennis over voetgangersbeleid op een rij

Een 'dashboard' dat de hoofdlijnen van effectief voetgangersbeleid schetst

Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) heeft in 2011 de website Dashboard duurzame en slimme mobiliteit opgezet. Doel is het leveren van trends en ontwikkelingen die betrekking hebben op duurzame mobiliteit. Ligtermoet & Partners heeft in opdracht van het KpVV het Dashboard Voetgangers uitgewerkt.

Een voetgangersvriendelijke stad levert directe en indirecte baten op voor de burger, de stad en de samenleving, op economisch, sociaal en milieuvlak. Pas het jongste decennium groeit internationaal het bewustzijn dat lopen een volwaardige stedelijke dagelijkse verplaatsingswijze is en ook meer dan dat: een manier om de stad te beleven. In Nederland is nog weinig bekend over beleid gericht op voetgangers. Een krachtig voetgangersbeleid in combinatie met fiets- en OV-beleid is essentieel voor een duurzame stadsontwikkeling. In het Dashboard voetgangers is uitgewerkt wat voetgangersbeleid inhoudt en op welke manier gewerkt kan worden aan een voetgangersvriendelijke stad.Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

kennisoverdracht voetgangersbeleid


Contactpersonen:

Marjolein de Jong
M: marjolein@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90


Dirk Dufour
M: dirkd@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.