Agenda ruimte voor lopen

Het Platform Ruimte voor Lopen werkte een nationale agenda uit voor voetgangersbeleid.

Het Platform Ruimte voor Lopen verbindt overheden, kennis- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties die zich willen inzetten voor meer ruimte voor lopen in beleid, bij beleidsmakers en op straat. Dit platform (www.ruimtevoorlopen.nl.) hebben we geholpen bij het opstellen van een nationale Agenda Ruimte voor Lopen. Daarvoor hebben we een consultatieronde langs alle partners uitgevoerd en zijn enkele werksessies georganiseerd. De Agenda bestaat uit drie onderdelen: een Toekomstbeeld (2040), een Strategische Agenda (2030) en een Activiteitenprogramma (2021-2025). De Agenda is op 8 oktober 2021 gepresenteerd op het Nationaal Voetgangerscongres in Leeuwarden.

Het eindrapport vindt u hier.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Voetgangersbeleid Nederland

Foto lopen

Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
Gerelateerde Projecten

Actieplan Voetgangers Utrecht

Een eerste verankering van voetgangersbeleid
Lees meer

PAVE in 19 Brusselse gemeenten

Samen met de bewoners het voetgangersnetwerk van elke gemeente in kaart gebracht
Lees meer

Fiets- en voetgangersvriendelijke gebouwen

Voorbeelden en richtlijnen voor het ontwerp van gebouwen in Luxemburg
Lees meer

Kennis over voetgangersbeleid op een rij

Een 'dashboard' dat de hoofdlijnen van effectief voetgangersbeleid schetst
Lees meer

Voetgangersplan Brussel en Cahier Go10

Stedelijk voetgangersbeleid in de lage landen: Brussel als voorloper
Lees meer

Voetgangersboulevards

TRIDEE helpt mee de ambities van het Brussels Gewest bepalen
Lees meer


Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.