Actieplan Voetgangers Utrecht

Een eerste verankering van voetgangersbeleid

De gemeente Utrecht wilde haar voetgangersbeleid concretiseren in een ‘Actieplan Voetgangers’ in het kader van het programma Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar. Wij hielpen mee; niet door het schrijven van het Actieplan over te nemen, maar in een adviserende en ondersteunende rol. Daarmee werd en bleef het eindproduct gedragen binnen de gemeente, maar werd het verbeterd en aangevuld met onze kennis. Ook konden wij als ‘buitenstaander’ makkelijker en effectiever achterhalen wat de wensen waren van de verschillende stakeholders. We zetten hierbij vooral in om het beleid duurzaam gedragen te laten zijn door de stakeholders. Er werden zogenaamde stadsgesprekken georganiseerd met inwoners. Wij spraken daarbuiten ook met projectleiders van herinrichtingen in gezamenlijk geselecteerde gebieden om hen handvaten te geven om concrete verbeteringen voor voetgangers in hun project mee te nemen.

De inhoudelijke duurzaamheid kwam hier naar voren in de uitgangspunten voor een positief voetgangersklimaat: Het creëren van meer ruimte voor de voetganger en het verbeteren van het routenetwerk. Daartoe koos de gemeente voor een pragmatische aanpak: aanwijzen van gebieden die de komende periode aan onderhoud onderhevig zijn en bij de (her)inrichting daarvan oog hebben voor voetgangers.

Het uiteindelijke resultaat was een duurzame verankering van het voetgangersbeleid in het totale beleid rond verkeer en openbare ruimte (2015). Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar is op meerdere deelthema’s uitgewerkt. Het combineren van al deze thema’s onder de gezamenlijke paraplu is wat ons betreft een effectieve manier van beleid maken.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

voetgangersbeleid samenwerking op alle niveaus verkeer en leefomgeving


Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98


Marjolein de Jong
M: marjolein@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.