Welke plaats voor de elektrische bakfiets?

Wanneer kunnen e-bakfietsen mengen met fietsers en wanneer rijden ze liever op de rijbaan? Welke opties zijn er dan voor regels en verwachte effecten? Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) stelde scenario’s hiervoor op en vroeg aan TRIDÉE om hierrond twee bijeenkomsten te begeleiden, één met vertegenwoordigers van politie en justitie en een met mobiliteits- en verkeersveiligheidsexperten

E-bakfietsen zijn bezig met een opmars, zowel voor privégebruik, als voor het professioneel vervoeren van personen of goederen. In Nederland wordt de plaats op de weg bepaald door de voertuigcategorie, de Europese regelgeving en ook het LEV-kader (lichte elektrische voertuigen) dat in de maak is. Op dit moment kunnen voor e-bakfietsen die er hetzelfde uitzien, andere regels gelden. De plaats op de weg hangt er immers van af of een voertuig een fiets, een snorfiets of een bromfiets is. In welke categorie kunnen bakfietsen dan vallen? Afhankelijk van vermogen, breedte en snelheid kunnen verschillende e-bakfietsen in andere categorieën vallen, zodat niet alle bakfietsen op dezelfde plek (rijbaan, verplicht fietspad, brom/fietspad) mogen of moeten rijden. Dat is verwarrend voor de (bak)fietsers én voor andere weggebruikers.
Een belangrijke aanbeveling uit beide werkbijeenkomsten is dat eigenlijk iedereen gebaat is bij een begrijpelijke en handhaafbare situatie. Dat pleit voor eenvoudige en eenduidige regels. Daarnaast zijn het fietsklimaat en verkeersveiligheid belangrijke parameters als het gaat om het toelaten van e-bakfietsen op het fietspad of de rijbaan. 


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Fietsbeleid Nederland

e-bakfietsen

Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

BYPAD in Brusselse gemeenten

Een omvattend gemeentelijk fietsactieplan via de Europese BYPAD methodiek
Lees meer

Handboek Sterk Fietsbeleid voor Vlaanderen

Een handboek met voor ieder wat wils, van geïnteresseerde startende gemeenten, tot volbloed fietssteden....
Lees meer

Coaching Vlaamse gemeenten inzake fietsbeleid

Coaching: ‘peer’ gemeenten, een plaatsbezoek, zelf-evaluatie en onze intensieve begeleiding
Lees meer

Fietsbeleid van en in Wallonië

Begeleiding en evaluatie van Waalse gemeenten in fietsbeleid, als centraal deel van het Waalse fietsbeleid
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.