Groot Kloosterland vandaag en (over)morgen

Fix The Mix in praktijk in Sint-Niklaas

Ten noorden van het station van Sint-Niklaas ligt de wijk Groot Kloosterland, tussen de al verkeersluw kern en de autoluwe Clementwijk. Naast al wat mobiliteitsproblemen nu, is er vooral bezorgdheid over potentiële nieuwe ontwikkelingen die ‘in de lucht’ hangen, en wat die kunnen meebrengen voor de mobiliteit. TRIDÉE zet een stevig participatietraject op, met bewoners én stakeholders, om samen zicht te krijgen op het geheel en randvoorwaarden uit te zetten. Hoe zien we de wijk in de toekomst, binnen een MIXwijkvisie? Wat kan in de wijk vandaag al verbeteren met een circulatieplan? Welke extra mobiliteit kan de wijk (over)morgen aan en wat betekent dat voor nieuwe ontwikkelingen?


Thema's:

burgerparticipatie mobiliteitsmanagement fietsbeleid Vlaanderen


Contactpersonen:

Dirk Dufour
M: dirkd@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90


Stijn Derkinderen
M: stijn@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.