Wijkcirculatieplannen Mortsel

Samen met de bewoners plannen maken om verkeersproblemen te minimaliseren

Voor de stad Mortsel hebben we in 2016 wijkcirculatieplannen opgesteld - voor alle wijken. De studie werd gevoed door gerichte verkeersonderzoeken (H/B onderzoek, beschikbare snelheidsmetingen, beschikbare doorsnedetellingen, …) op maat van elke wijk. De resultaten daarvan werden vervolgens gestructureerd, waarbij we het onderscheid maakten tussen essentiële knelpunten en lokale problemen. We haalden onze gegevens niet enkel uit onderzoek, maar gingen met een doordacht participatietraject ook te rade bij de bevolking bij het opstellen van de gestructureerde lijst met problemen, bij het filteren van de focusproblemen en bij het zoeken naar een draagvlak voor oplossingen. Al heel snel bleek de oplossing voor een deel van de problemen niet enkel in een wijziging van de verkeerscirculatie te liggen. Infrastructurele maatregelen bleken in een groot aantal gevallen nodig. Door het structureren kwamen we te weten dat er soortgelijke problemen vastgesteld werden in meerdere straten. Hiervoor werden generieke oplossingen afgewogen en voorgesteld. De wijkcirculatieplannen voor Mortsel zijn dus veel ruimer dan een aanduiding van de gewenste en verboden rijrichtingen alleen.Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

burgerparticipatie verkeer en leefomgeving Vlaanderen

IMGP4017

Contactpersonen:

Stijn Derkinderen
M: stijn@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90
Gerelateerde Projecten

1

Burgers in m.e.r. procedures

Betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties gewaarderd
Lees meer

Tracéstudie Berlaar Heikant

Uitwerking naar structuurschetsen, afgestemd met de bevolking
Lees meer

Meer participatie in mobiliteitsbeleid

Op weg naar breed gedragen mobiliteitsbeleid, samen met TRIDÉE
Lees meer

Groot Kloosterland vandaag en (over)morgen

Fix The Mix in praktijk in Sint-Niklaas
Lees meer


Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.