Wijkcirculatieplannen Mortsel

Samen met de bewoners plannen maken om verkeersproblemen te minimaliseren

Voor de stad Mortsel hebben we in 2016 wijkcirculatieplannen opgesteld - voor alle wijken. De studie werd gevoed door gerichte verkeersonderzoeken (H/B onderzoek, beschikbare snelheidsmetingen, beschikbare doorsnedetellingen, …) op maat van elke wijk. De resultaten daarvan werden vervolgens gestructureerd, waarbij we het onderscheid maakten tussen essentiële knelpunten en lokale problemen. We haalden onze gegevens niet enkel uit onderzoek, maar gingen met een doordacht participatietraject ook te rade bij de bevolking bij het opstellen van de gestructureerde lijst met problemen, bij het filteren van de focusproblemen en bij het zoeken naar een draagvlak voor oplossingen. Al heel snel bleek de oplossing voor een deel van de problemen niet enkel in een wijziging van de verkeerscirculatie te liggen. Infrastructurele maatregelen bleken in een groot aantal gevallen nodig. Door het structureren kwamen we te weten dat er soortgelijke problemen vastgesteld werden in meerdere straten. Hiervoor werden generieke oplossingen afgewogen en voorgesteld. De wijkcirculatieplannen voor Mortsel zijn dus veel ruimer dan een aanduiding van de gewenste en verboden rijrichtingen alleen.Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 Gerelateerde Projecten

Groot Kloosterland vandaag en (over)morgen

Fix The Mix in praktijk in Sint-Niklaas
Lees meer

Autoluwe maas in Jette

TRIDÉE werkte in de visie van Good Move aan een eerste autoluwe maas.
Lees meer

Verkeersluwe maas in Sint-Gillis (Brussel)

Uitvoering van het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move
Lees meer

Verkeersluw circulatieplan voor de Cité Moderne

De gemeente Sint-Agatha-Berchem wil de Cité Moderne “opnieuw betoveren” via een duurzaam wijkcontract....
Lees meer

Verkeersluw circulatieplan voor Roodebeek

Roodebeek is één van de vijftig mazen die verkeersluwer moeten worden, zo bepaalde het Brusselse mobiliteitsplan...
Lees meer

Shared space – ook in dorpskernen

De openbare ruimte zo inrichten dat ze uitnodigt tot meer sociaal samengebruik. Dat is het uitgangspunt...
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.