Wijkcirculatieplannen Mortsel

Samen met de bewoners plannen maken om verkeersproblemen te minimaliseren

Voor de stad Mortsel hebben we in 2016 wijkcirculatieplannen opgesteld - voor alle wijken. De studie werd gevoed door gerichte verkeersonderzoeken (H/B onderzoek, beschikbare snelheidsmetingen, beschikbare doorsnedetellingen, …) op maat van elke wijk. De resultaten daarvan werden vervolgens gestructureerd, waarbij we het onderscheid maakten tussen essentiële knelpunten en lokale problemen. We haalden onze gegevens niet enkel uit onderzoek, maar gingen met een doordacht participatietraject ook te rade bij de bevolking bij het opstellen van de gestructureerde lijst met problemen, bij het filteren van de focusproblemen en bij het zoeken naar een draagvlak voor oplossingen. Al heel snel bleek de oplossing voor een deel van de problemen niet enkel in een wijziging van de verkeerscirculatie te liggen. Infrastructurele maatregelen bleken in een groot aantal gevallen nodig. Door het structureren kwamen we te weten dat er soortgelijke problemen vastgesteld werden in meerdere straten. Hiervoor werden generieke oplossingen afgewogen en voorgesteld. De wijkcirculatieplannen voor Mortsel zijn dus veel ruimer dan een aanduiding van de gewenste en verboden rijrichtingen alleen.Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

Vlaanderen Verkeersluwe wijken

IMGP4017

Contactpersonen:

Stijn Derkinderen
M: stijn@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90
Gerelateerde Projecten

1

Fietsparkeerplan Antwerpen

Passend fietsparkeeraanbod in alle segmenten
Lees meer

Groene Fietsroutes in de Noorderkempen

De provincie Antwerpen formuleerde in haar Mobiliteitsstudie Noorderkempen 16 strategische acties, waaronder...
Lees meer

Veilige schoolomgevingen in Wevelgem

Vier proefopstellingen verbeterd
Lees meer

Nieuw mobiliteitsplan Kortenaken

TRIDÉE begeleidde de gemeente Kortenaken met het maken van een nieuw mobiliteitsplan. Kortenaken investeerde...
Lees meer

Fietsvriendelijk gemengd verkeer: een verkenning

Wat zijn de kansen en uitdagingen in Vlaanderen? TRIDÉE voerde een verkennende studie uit.
Lees meer

Coaching verkeersveiligheid #4

Verkeersveiligheid blijft een speerpunt voor de provincie Antwerpen
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.