Lokaal OV in Antwerpse gemeenten

Brasschaat, Brecht, Kalmthout en Wuustwezel zoeken betaalbare OV-dienst

In de gemeenten Brasschaat, Brecht, Kalmthout en Wuustwezel rijdt heel wat collectief (doelgroepen)vervoer rond. Ons is in 2016 gevraagd of dit vervoer geoptimaliseerd kan worden door een gecoördineerde inzet van deze beschikbare middelen met als doel om meer reizigers aan te trekken. De structuur van het netwerk (many-to-one verbindingen) en het feit dat sommige van de huidige reizigers een vorm van begeleiding nodig hebben, maken een openstelling van de bestaande diensten weinig kansrijk om bijkomende reizigers aan te trekken. De enige uitzondering is de buurtbus. Deze heeft de potentie om meer gebieden en dus meer reizigers te bereiken.

Dit kan -min of meer binnen de bestaande budgetten- door af te stappen van het idee dat een buslijn iedere dag dezelfde route meerdere keren moet bedienen en dat de lijn beperkt is tot de gemeentegrenzen. Een eerste aanzet van mogelijke ljnvoeringen zijn opgenomen in deze studie. In de plaats komen een spitsljn en dallijnen. Het vernieuwende ziet hem dus in het feit dat de vraag wordt gestuurd in combinatie met het bovengemeentelijk karakter. We spreken dus van bovengemeentelijk lokaal openbaar vervoer dat bijkomend aan het regulier vervoer rijdt. Doelgroepenvervoer (zo als schoolvervoer, bedrjfsvervoer) blijven aanvullend nodig. Dit concept kan een bijdrage leveren aan de invulling van het begrip basisbereikbaarheid,

In 2017 is ons gevraagd dit voorgestelde netwerk te concretiseren. Waar moeten de buslijnen lopen? Welke doelgroepen bedienen zij? Welke dienstregeling is het meest gepast? Wat is de kostprijs? Onderzoeksvragen die door middel van terreinbezoek, desk-research en via een participatiemoment met stakeholders (potentiële doelgroepen en De Lijn) een antwoord krijgen. 


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

OV-beleid Vlaanderen

Dallijn 3b

Contactpersonen:


Dirk Dufour
M: dirkd@tridee.euGerelateerde Projecten

Basisbereikbaarheid bij De Lijn

Kosten en baten van het concept basisbereikbaarheid
Lees meer

Statenleden over OV-beleid informeren

Brochure na de verkiezingen van 2015: OV-kwesties op een rij
Lees meer

Consumenteninvloed in regionaal OV

Een kwalitatieve evaluatie
Lees meer

Concessiebeheer in regionaal OV

Handreiking in 10 kwesties voor concessie-verlener en -houder
Lees meer

Evaluaties van reizigersgroei op R-net lijnen

Meer mensen in de bus. Toeval of een succes van het beleid?
Lees meer

Secretariaat ROCOV's

Wij faciliteren diverse reizigersoverleggen in openbaar vervoer
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.