Combimobiliteit in landelijke gebieden, hoe begin je er aan?

TRIDÉE heeft een methodiek ontwikkeld om gemeenten te helpen bij het uitwerken van combimobiliteit in landelijke gebieden.

Combimobiliteit - het stimuleren van het gebruik van een combinatie van verschillende vormen van mobiliteit - het is in landelijke gebieden niet altijd evident om eraan te beginnen. In het decreet Basisbereikbaarheid worden vooral Mobipunten naar voor geschoven: herkenbare plekken met een aanbod aan diverse, op elkaar afgestemde vervoermogelijkheden (liefst nog aangevuld met extra diensten). Maar in het landelijk gebied kan het ook gaan om relatief eenvoudige praktische maatregelen bij bestaande haltes van openbaar vervoer.

Het potentieel van een goed uitgeruste halte die veilig en vlot bereikbaar is voor voetgangers en fietsers, wordt vaak onderschat of besturen weten niet waar ze moeten beginnen. En soms weet de gemeente dat er iets schort maar ziet ze niet meteen een oplossing. Daarom heeft TRIDÉE een eenvoudige methodiek ontwikkeld.

De eerste stap is zorgvuldige inventarisatie van de huidige uitrusting van de belangrijkste opstaphaltes. Deze worden nauwkeurig gescreend op veiligheids-, toegankelijkheids- en comfortcriteria. Vervolgens wordt per halte een fiche opgesteld met een waardering per criterium en een motivering. De scores per criterium zijn handig voor het bepalen van prioriteiten en de fiches geven informatie voor de herinrichting van de halte. Tenslotte brengt een terreinbezoek meer inzicht in mogelijke oplossingen.

Oplossingen kunnen bijvoorbeeld liggen in het verbeteren van loop- en fietsroutes door ze veiliger en comfortabeler te maken, het aanleggen of uitbreiden van veilige en comfortabele fietsenstallingen, het verplaatsen van schuilhuisjes naar een beter bereikbare en zichtbare plaats, e.d. Maar soms zijn er ook minder voor de hand liggende oplossingen, die in beeld komen wanneer we de situatie goed analyseren. Dat blijkt uit een voorbeeld in de gemeente Ravels, waar één van de belangrijkste opstaphaltes werd uitgerust met een overdekte fietsenstalling dankzij een samenwerking met de bewoners van het achterliggend pand. Kortom, met relatief kleine aanpassingen is veel mogelijk en soms meer dan je denkt!


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 Gerelateerde Projecten

Basisbereikbaarheid bij De Lijn

Kosten en baten van het concept basisbereikbaarheid
Lees meer

Statenleden over OV-beleid informeren

Brochure na de verkiezingen van 2015: OV-kwesties op een rij
Lees meer

Consumenteninvloed in regionaal OV

Een kwalitatieve evaluatie
Lees meer

Concessiebeheer in regionaal OV

Handreiking in 10 kwesties voor concessie-verlener en -houder
Lees meer

Evaluaties van reizigersgroei op R-net lijnen

Meer mensen in de bus. Toeval of een succes van het beleid?
Lees meer

Secretariaat ROCOV's

Wij faciliteren diverse reizigersoverleggen in openbaar vervoer
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.