Basisbereikbaarheid bij De Lijn

Kosten en baten van het concept basisbereikbaarheid

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn heeft sinds de invoering van Basismobiliteit de dienstverlening gestaag uitgebreid, vooral met een groot aantal belbusdiensten. De Lijn zal volgens het Vlaamse regeerakkoord een aanzienlijke besparing moeten doorvoeren. De vraag heeft zich gesteld of een andere exploitatieve invulling wenselijk is, volgens het principe van basisbereikbaarheid. TRIDEE heeft in opdracht van De Lijn een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden om alternatieve vervoerconcepten in te schakelen. De studie omvatte een analyse van het gebruik van bus, tram en metro in Vlaanderen, een benchmark van kleinschalige vervoerconcepten in de omringende landen en de ontwikkeling van alternatieve concepten voor toepassing in Vlaanderen. Een netherstructurering in combinatie met alternatieve oplossingen kan voldoende bereikbaarheid bieden. Een grotere rol voor de fiets in het voortransport, vrijwillige vervoerdiensten en collectieve taxidiensten zijn de belangrijkste alternatieven, aldus de studie.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

OV-beleid Vlaanderen

basisbereikLijn2

Contactpersonen:

Dirk Dufour
M: dirkd@tridee.eu
Gerelateerde Projecten

Statenleden over OV-beleid informeren

Brochure na de verkiezingen van 2015: OV-kwesties op een rij
Lees meer

Consumenteninvloed in regionaal OV

Een kwalitatieve evaluatie
Lees meer

Concessiebeheer in regionaal OV

Handreiking in 10 kwesties voor concessie-verlener en -houder
Lees meer

Evaluaties van reizigersgroei op R-net lijnen

Meer mensen in de bus. Toeval of een succes van het beleid?
Lees meer

Secretariaat ROCOV's

Wij faciliteren diverse reizigersoverleggen in openbaar vervoer
Lees meer

Meer consumenteninvloed in Zuid-Hollands OV

Meer relatie en uitwisseling tussen provincie en regionale reizigersoverleggen
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.