Basisbereikbaarheid bij De Lijn

Kosten en baten van het concept basisbereikbaarheid

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn heeft sinds de invoering van Basismobiliteit de dienstverlening gestaag uitgebreid, vooral met een groot aantal belbusdiensten. De Lijn zal volgens het Vlaamse regeerakkoord een aanzienlijke besparing moeten doorvoeren. De vraag heeft zich gesteld of een andere exploitatieve invulling wenselijk is, volgens het principe van basisbereikbaarheid. TRIDEE heeft in opdracht van De Lijn een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden om alternatieve vervoerconcepten in te schakelen. De studie omvatte een analyse van het gebruik van bus, tram en metro in Vlaanderen, een benchmark van kleinschalige vervoerconcepten in de omringende landen en de ontwikkeling van alternatieve concepten voor toepassing in Vlaanderen. Een netherstructurering in combinatie met alternatieve oplossingen kan voldoende bereikbaarheid bieden. Een grotere rol voor de fiets in het voortransport, vrijwillige vervoerdiensten en collectieve taxidiensten zijn de belangrijkste alternatieven, aldus de studie.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

OV-beleid veiligheid, economie, gezondheid


Contactpersonen:

Dirk Dufour
M: dirkd@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90


Stijn Derkinderen
M: stijn@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.