Evaluaties van reizigersgroei op R-net lijnen

Meer mensen in de bus. Toeval of een succes van het beleid?

Diverse belangrijke buslijnen in Zuid-Holland zijn en worden omgezet naar het R-Net. Dat betekent dat er minimaal 10 bussen per richting per uur rijden in de spits, dat het materieel herkenbaar wordt vormgegeven en dat er eisen zijn aan de haltes, zoals de aanwezigheid van dynamische reisinformatie en voldoende fietsparkeergelegenheid.

De provincie zag na één jaar een opvallende groei op de lijn Zoetermeer-Leiden. De groei was groter dan in de rest van het concessiegebied en de vraag was of dat was toe te schrijven aan de omzetting naar R-Net.

Wij ontwikkelden een onderzoeksopzet waarbij we keken naar de check-in en check-out data, en deze informatie combineerden met een kwantitatieve én een kwalitatieve inventarisatie van de ervaringen van de reizigers. Enquêtes bij de haltes en een groepsgesprek op het kantoor van het OV-bedrijf. Deze methodiek konden we later weer efficiënt toepassen bij een andere lijn op Goeree-Overflakkee. Onze conclusie is dat het onmogelijk hard te maken is (je weet nooit wat er gebeurd zou zijn zonder omzetting naar R-Net), maar dat het er sterk op lijkt dat R-Net inderdaad dusdanig aanspreekt dat het meer mensen langer bindt aan het snel reizen per bus over langere afstand. Ook al (of juist) omdat ook de halte-afstanden groter zijn dan bij een ‘normale’ buslijn.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

OV-beleid Nederland


Contactpersonen:

Stijn Derkinderen
M: stijn@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90Gerelateerde Projecten

1

Basisbereikbaarheid bij De Lijn

Kosten en baten van het concept basisbereikbaarheid
Lees meer

Consumenteninvloed in regionaal OV

Een kwalitatieve evaluatie
Lees meer

Concessiebeheer in regionaal OV

Handreiking in 10 kwesties voor concessie-verlener en -houder
Lees meer

Secretariaat ROCOV's

Wij faciliteren diverse reizigersoverleggen in openbaar vervoer
Lees meer

MEDIATE: toegankelijkheid op Europees niveau

Een auditmethode voor toegankelijkheid van OV
Lees meer

Veiligheidsanalyses tramkruisingen rotondes met trams

Hoe leiden we de tram veilig door de stad?
Lees meer


Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.