Concessiebeheer in regionaal OV

Handreiking in 10 kwesties voor concessie-verlener en -houder

Voor de concessieverlener gaat het er bij het concessiebeheer om dat hij toeziet op een goede uitvoering van de concessie, dat de concessiehouder voldoet aan de eisen die zijn gesteld aan het te verrichten openbaar vervoer, dat hij daartoe de nodige informatie vergaart en dat hij waar nodig overlegt en bijstuurt binnen de mogelijkheden die de concessie hem daartoe biedt. Concessiebeheer betreft dus vooral een goede planning en organisatie van de nodige informatie (monitoring), het nodige overleg (m.n met de concessiehouder, consumentenorganisaties en wegbeheerders) en de nodige bijsturing (evt. met behulp van een bonus/malus-regeling).

Het destijdse Centrum Vernieuwing OV vroeg ons in 2003 een handreiking over concessiebeheer op te stellen. Hiertoe hebben wij eerst gesprekken gevoerd met ervaren beleidsmensen werkzaam bij concessieverleners, concessiehouders en consumentenplatforms. Uit deze gesprekken kwamen 10 belangrijke kwesties in concessiebeheer naar voren: inkrimping ontwikkelruimte door bezuinigingen; beperkte invulling van de ontwikkelruimte; invloed politiek op vervoerproduct; gebrekkige informatie over prestaties vervoerder; gebrekkige toepassing informatie door concessieverlener; gebrekkige organisatie concessiebeheer; gebrekkige zakelijkheid; gebrekkige professionaliteit consumentenplatforms; gebrekkige marketing en communicatie én gebrekkig overleg met wegbeheerders.

Ook werd uit de gesprekken duidelijk dat er nog onvoldoende kennis en ervaring is in concessiebeheer om een handreiking op te stellen. Daarom is besloten per kwestie een blad samengesteld, bestaande uit een korte omschrijving van de kwestie, een illustratief citaat van een betrokkene, een aantal tips en een korte uiteenzetting van een best practice. De tien bladen waren bedoeld als input voor door CVOV te organiseren workshops over deze kwesties in concessiebeheer. In 2005 is uiteindelijk toch een 'Handreiking concessiebeheer' opgesteld, voor KpVV. Daarin is aandacht geschonken aan zowel de inhoudelijke kant als de procesmatige kant van concessiebeheer.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

OV-beleid kennisoverdracht


Contactpersonen:

Willemjan van de Wetering
M: willemjan@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98


Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.