Consumenteninvloed in regionaal OV

Een kwalitatieve evaluatie

In het kader van de evaluatie van de Wet personenvervoer 2000 heeft het ministerie van V&W ons gevraagd een evaluatie uit te voeren naar de consumenteninvloed in het regionaal vervoer. Wij hebben in 2006 onderzoek verricht naar de vier componenten waarmee regionale invloed in de praktijk in Nederland vorm en inhoud krijgt:

-regionale consumentenplatforms (ROCOV's),

- concessievoorschriften,

- klachtenregelingen en

- klantenpanels.

We hebben bekeken wat er inmiddels is geregeld en hoe dat in de praktijk functioneert. Naast het inventariseren en bestuderen van documenten zijn ook gesprekken gevoerd met o.a. de voorzitters van 12 ROCOV's en de daarbij betrokken ambtenaren van concessieverleners en accountmanagers van vervoerbedrijven. Duidelijk is geworden dat er flinke verschillen bestaan in de kwaliteit van platforms en dat die verschillen grotendeels worden verklaard door de opstelling van concessieverleners: naarmate concessieverleners zelf meer belang hechten aan goede platforms, ontstaan er ook betere platforms, waardoor men ook meer belang hecht aan de adviezen van de platforms. De meeste invloed hebben de platforms die proactief werken en die regelmatig (gevraagd of ongevraagd) adviezen uitbrengen die betrekking hebben op de beleidsplannen van de concessieverleners. Van cruciaal belang voor goede adviezen aan concessiehouders is dat het platform beschikt over goede actuele informatie over de kwaliteit van het regionaal OV.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

OV-beleid burgerparticipatie


Contactpersonen:

Willemjan van de Wetering
M: willemjan@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98


Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.