Betere reizigersinbreng in het OV

Regionale reizigersoverleggen (ROCOV’s) bestaan 20 jaar. Hoe goed werken ze? Wat kan beter? TRIDÉE begeleidde dit verbetertraject.

In Nederland kennen we de regionale reizigersoverleggen ofwel ROCOV’s. Daarmee krijgen reizigers formeel adviesrecht in het openbaar vervoer. Het 20-jarig bestaan van de Wet personenvervoer 2000 was aanleiding om eens in de spiegel te kijken. Hoe staan de reizigersoverleggen er voor? Kunnen ze hun effectiviteit vergroten? TRIDÉE, met lange ervaring als begeleider van ROCOV’s, heeft dit traject vormgegeven en uitgewerkt van de startnotitie tot en met het eindrapport, en het organiseren van gesprekken.

De uitkomst is positief met kanttekeningen. De decentrale overheden, vervoerders en het ministerie van IenW waarderen de intrinsieke inzet, het hoge kennisniveau en de kwaliteit van de adviezen van de reizigersoverleggen op concessieniveau. De verbeterpunten zijn: laat ROCOV’s ook adviseren op het gebied van aangrenzende vervoersvormen (deelmobiliteit) en geef ze ook een inbreng op strategisch niveau van het openbaar vervoer. Ook zou het nuttig zijn om een handreiking op te stellen over hoe om te gaan met de driehoek decentrale overheden – vervoerders – reizigersoverleggen.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

OV-beleid Nederland

ROCOVS verbetertraject april 2023 HORIZONTAAL

Contactpersonen:

Willemjan van de Wetering
M: willemjan@tridee.eu
Gerelateerde Projecten

Basisbereikbaarheid bij De Lijn

Kosten en baten van het concept basisbereikbaarheid
Lees meer

Statenleden over OV-beleid informeren

Brochure na de verkiezingen van 2015: OV-kwesties op een rij
Lees meer

Consumenteninvloed in regionaal OV

Een kwalitatieve evaluatie
Lees meer

Concessiebeheer in regionaal OV

Handreiking in 10 kwesties voor concessie-verlener en -houder
Lees meer

Evaluaties van reizigersgroei op R-net lijnen

Meer mensen in de bus. Toeval of een succes van het beleid?
Lees meer

Secretariaat ROCOV's

Wij faciliteren diverse reizigersoverleggen in openbaar vervoer
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.