Subsidies voor bedrijfsvervoer in Zuid-Holland

Evaluatie en aanpassing van de provinciale subsidieregeling

Sinds 1 januari 1999 heeft de provincie de rijkstaken op het gebied van bedrijfsvervoer overgenomen. In Zuid-Holland is een provinciale subsidieregeling bedrijfsvervoer opgesteld. In 2001 bleef het aantal bedrijven dat gebruik maakte van de regeling bedrijfsvervoer steken op 5. Dat riep de vraag op of en hoe de regeling zou moeten blijven. We inventariseerden de werking van de regeling en gaven advies over versimpeling (minder restricties, één tarief, etc.) en een systematische benadering van ‘kansrijke’ bedrijven om de regeling meer gebruikt te laten worden. Hoe dan ook blijft de markt voor dergelijke subsidie zeer beperkt.

In 2013 hebben we de regeling nogmaals bezien. Wij hebben eerst een feitelijke beschrijving gemaakt van het bedrijfsvervoer en van de positie van het bedrijfsvervoer in het vervoerpalet. Daarna is onderzocht wat de rol van de subsidieregeling in de besluitvorming van de bedrijven was en wat de effecten van de subsidieregeling op de vervoerwijze zijn.

Onze conclusies waren dat het stimulerend effect van de subsidie op bedrijfsvervoer beperkt genoemd moet worden en dat vervolgens bedrijfsvervoer slechts beperkt effect heeft op reductie van het autogebruik. Tegelijk is het ook niet zo dat bedrijfsvervoer met OV concurreert. Het bedrijfsvervoer vult juist lacunes in het OV-aanbod op (en is voor de provincie goedkoper). Verder is de regeling (nog steeds) ingewikkeld en verdient deze betere uitleg en vereenvoudiging.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

mobiliteitsmanagement OV-beleid


Contactpersonen:

Dirk Ligtermoet
M: dirkl@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98
Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.