Subsidies voor bedrijfsvervoer in Zuid-Holland

Evaluatie en aanpassing van de provinciale subsidieregeling

Sinds 1 januari 1999 heeft de provincie de rijkstaken op het gebied van bedrijfsvervoer overgenomen. In Zuid-Holland is een provinciale subsidieregeling bedrijfsvervoer opgesteld. In 2001 bleef het aantal bedrijven dat gebruik maakte van de regeling bedrijfsvervoer steken op 5. Dat riep de vraag op of en hoe de regeling zou moeten blijven. We inventariseerden de werking van de regeling en gaven advies over versimpeling (minder restricties, één tarief, etc.) en een systematische benadering van ‘kansrijke’ bedrijven om de regeling meer gebruikt te laten worden. Hoe dan ook blijft de markt voor dergelijke subsidie zeer beperkt.

In 2013 hebben we de regeling nogmaals bezien. Wij hebben eerst een feitelijke beschrijving gemaakt van het bedrijfsvervoer en van de positie van het bedrijfsvervoer in het vervoerpalet. Daarna is onderzocht wat de rol van de subsidieregeling in de besluitvorming van de bedrijven was en wat de effecten van de subsidieregeling op de vervoerwijze zijn.

Onze conclusies waren dat het stimulerend effect van de subsidie op bedrijfsvervoer beperkt genoemd moet worden en dat vervolgens bedrijfsvervoer slechts beperkt effect heeft op reductie van het autogebruik. Tegelijk is het ook niet zo dat bedrijfsvervoer met OV concurreert. Het bedrijfsvervoer vult juist lacunes in het OV-aanbod op (en is voor de provincie goedkoper). Verder is de regeling (nog steeds) ingewikkeld en verdient deze betere uitleg en vereenvoudiging.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

OV-beleid Nederland

bedrijfsvervoer  360x360

Contactpersonen:

Dirk Ligtermoet
M: dirkl@tridee.eu
Gerelateerde Projecten

Basisbereikbaarheid bij De Lijn

Kosten en baten van het concept basisbereikbaarheid
Lees meer

Statenleden over OV-beleid informeren

Brochure na de verkiezingen van 2015: OV-kwesties op een rij
Lees meer

Consumenteninvloed in regionaal OV

Een kwalitatieve evaluatie
Lees meer

Concessiebeheer in regionaal OV

Handreiking in 10 kwesties voor concessie-verlener en -houder
Lees meer

Evaluaties van reizigersgroei op R-net lijnen

Meer mensen in de bus. Toeval of een succes van het beleid?
Lees meer

Secretariaat ROCOV's

Wij faciliteren diverse reizigersoverleggen in openbaar vervoer
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.