Een nieuwe OV-concessie voor Zuid-Holland Noord

De provincie Zuid-Holland vroeg aan TRIDÉE om bij deze complexe aanbesteding te helpen.

De provincie Zuid-Holland heeft zijn OV-concessie Zuid-Holland Noord opnieuw aanbesteed. Voor een aanbesteding van deze enorme omvang is het gungingsproces bijzonder complex en delicaat.

Om dit proces van A tot Z in goede banen te leiden, stelde zij eerst een Beleidskader en later een Programma van Eisen op. Het Beleidskader kwam tot stand in een proces waarin veel verschillende stakeholders geraadpleegd werden en input geleverd werd vanuit de provinciale organisatie. Daarna stelden de Provinciale Staten van Zuid-Holland het beleidskader vast.

Vervolgens werd een Programma van Eisen opgesteld in een proces waarin opnieuw verschillende stakeholders werden geraadpleegd. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland stelden het Programma van Eisen vast. Na publicatie konden vervoerders hun biedingen schrijven.

Deze biedingen werden beoordeeld en in de zomer van 2023 maakte de Provincie Zuid-Holland de uitkomst bekend, hier. Qbuzz mag het busvervoer in de concessie vanaf 15 december 2024 voor 13 jaar uitvoeren.

Willemjan van de Wetering, expert bij TRIDÉE, heeft dit hele aanbestedingsproces begeleid en ondersteund. En hij blijft ook verder de implementatiefase van de OV concessie begeleiden.


OV-beleid Nederland

OV zuid Holland

Contactpersonen:

Willemjan van de Wetering
M: willemjan@tridee.eu
Gerelateerde Projecten

Basisbereikbaarheid bij De Lijn

Kosten en baten van het concept basisbereikbaarheid
Lees meer

Statenleden over OV-beleid informeren

Brochure na de verkiezingen van 2015: OV-kwesties op een rij
Lees meer

Consumenteninvloed in regionaal OV

Een kwalitatieve evaluatie
Lees meer

Concessiebeheer in regionaal OV

Handreiking in 10 kwesties voor concessie-verlener en -houder
Lees meer

Evaluaties van reizigersgroei op R-net lijnen

Meer mensen in de bus. Toeval of een succes van het beleid?
Lees meer

Secretariaat ROCOV's

Wij faciliteren diverse reizigersoverleggen in openbaar vervoer
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.