Schoolmobiliteit Merksplas

Werken aan duurzamer en veiliger schoolverkeer

De gemeente Merksplas wil het schoolvervoer duurzamer en veiliger maken, met focus op de fiets, en riep de hulp van TRIDÉE in om stappen vooruit te zetten. We doorliepen het hele proces samen met een gemotiveerde werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de scholen, de verschillende betrokken gemeentelijke diensten en schepenen, de gemeentelijke adviesraad verkeer. We organiseerden een enquête om de modal split van de leerlingen te kennen, hun wensen rond schoolmobiliteit en de belangrijkste knelpunten op hun schoolroute. Op basis van deze informatie werden de meest kansrijke schoolroutes voor de fiets bepaald en de prioritaire knelpunten die de gemeente moet aanpakken om ze veilig te maken. Daarnaast werkten we ook op de acties die duurzaam vervoer naar school ondersteunen en kozen we de meest gepaste acties uit voor Merksplas.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

fietsbeleid burgerparticipatie Vlaanderen


Contactpersonen:

Benedicte Swennen
M: benedicte@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90


Emiline Brocken
M: emiline@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.