Landbouwverkeer en vrachtverkeer op plattelandswegen

Te langzaam voor de N-weg, te zwaar voor de lokale weg

We voerden veel projecten uit op het gebied van landbouwverkeer. Het gaat daarbij om landbouwvoertuigen (‘trekkers’), maar qua problematiek vaak ook om zwaar vrachtverkeer. Vrachtvervoer kan overigens juist ook weer met landbouwvoertuigen worden uitgevoerd.

Omdat dit landbouwverkeer feitelijk een aparte modaliteit is, met eigen regels en veel specifieke problemen, is het goed om het ook apart te behandelen in het beleid. Uiteraard wel in samenhang met het beleid voor andere modaliteiten. Landbouwverkeer wordt vaak ervaren als problematisch door auto’s (belemmering van doorstroming, inhaalongevallen), door fietsers (grote voertuigen passeren op een gedeelde weg op korte afstand) en ook door bewoners (geluid, trilling). In de afgelopen jaren kwam er steeds meer aandacht voor deze problematiek. Een rijbewijs is tegenwoordig verplicht en de branche-organisatie (CUMELA) geeft voorlichting op scholen.

Wij maakten in opdracht van verschillende regio’s (zoals de regio Midden-Holland rondom Gouda) een netwerk voor het doorgaand landbouwverkeer. Dat wil zeggen dat voor (bijvoorbeeld) loonwerkers die over grotere afstand rijden bepaald is welke doorgaande wegen geschikt zijn of geschikt gemaakt moeten worden. Het doel daarbij is dat minder geschikte wegen ook zo veel mogelijk kunnen worden gemeden.

We werkten deze netwerken en knelpunten uit op workshop-avonden waar branche en bewoners samen in gesprek gingen. Dat alleen al leidde vaak tot een beter begrip: trekker-bestuurders rijden ook niet graag tussen schoolkinderen op de fiets – net als andersom. Als vervolg op het onderzoek in
Midden-Holland, werkten we de knelpunten op lokale wegen uit in de gemeente Kaag en Braassem en keken we voor de provincie Zuid-Holland specifieker naar de situatie op één specifieke weg, de N231. Op die weg golden verschillende regimes voor het landbouwverkeer en we keken of daar aanleiding is voor verandering. De uiteindelijke beslissing daarover ligt natuurlijk bij de wegbeheerders.


Heb je vragen of wil je het rapport lezen?
Contacteer ons en we bezorgen je de gevraagde informatie.

 

Thema's:

landbouwverkeer verkeer & ruimte


Contactpersonen:Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.