Fietsparkeren bij de Rode Loper in Amsterdam

Het centrumgebied opnieuw inrichten. Waar laat je de fietsen?

De gemeente Amsterdam werkte aan de herinrichting van de looproute Prins Hendrikkade - Rokin - Damrak - Vijzelstraat/Vijzelgracht - Ferdinand Bolstraat. Deze route werd ingericht als Rode Loper voor centrumbezoekers. De verblijfskwaliteit moest er daarom prioriteit krijgen. De vraag is: Waar kunnen de bezoekers, bewoners en werknemers die per fiets arriveren dan hun fiets parkeren? Wij gingen op zoek naar passende en effectieve oplossingen, goed ingepast in de verblijfsruimte, maar ook recht doend aan de wens fietsen te faciliteren en stimuleren.

We verzamelden ‘alle’ beleidsdocumenten van de afgelopen jaren die uitspraken deden over het fietsparkeren en over het Rode Loper-gebied. Dat bleken er veel en ze bleken soms moeilijk met elkaar te verenigen. Dat was al een eerste inzicht.

Vervolgens verdeelden we het totale gebied onder in 8 deelgebieden. Per gebied zoomden we in op het aantal en soort geparkeerde fietsen (gebaseerd op parkeerduur). We beschreven vervolgens de mogelijkheden in de ‘hoeken van het speelveld’: Maximaal fietsen van straat halen, maximaal fietsparkeren faciliteren, maximaal besparen op de kosten. Omdat we ook handhavingskosten meenamen in de inschatting, bereikten we voor het eerst een duidelijke consensus dat er in elk geval voldaan moet worden aan de kwantitatieve vraag naar fietsparkeerplekken.

We organiseerden hiertoe verschillende workshops waarin de scenario’s op tafel lagen en alle betrokken aanwezig waren. Omdat de hoeken van het speelveld duidelijk waren, kon men feitelijk alleen maar naar elkaar toe bewegen. Dit werkte goed om tot gedragen beslissingen te komen. We werkten de gekozen deeloplossingen uit met tekeningen en kaarten en presenteerden het resultaat met trots aan de gemeenteraad.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

fietsparkeren & ketenmobiliteit verkeer en leefomgeving


Contactpersonen:


Dirk Ligtermoet
M: dirkl@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer


Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.