Fietsparkeren station Amersfoort

Herinrichting stationsplein: welke stalling het meest uitbreiden?

De gemeente Amersfoort werkte samen met NS en ProRail aan plannen om het fietsparkeren bij station Amersfoort te verbeteren. Ligtermoet & Partners kreeg de opdracht om te onderzoeken hoe de huidige plekken gebruikt worden en vooral waaróm mensen nu stallen waar ze stallen. De gemeente gebruikte de inzichten uit dit onderzoek om de nieuwe voorzieningen zo goed mogelijk te laten aansluiten op de vraag van de gebruikers, en te voorkomen dat ze verrast zou worden door een verschuiving in stallingsgedrag.

We vroegen mondeling en online aan in totaal 425 huidige fietsenstallers op maaiveld waar ze vandaan kwamen fietsen, wat ze waardeerden in hun huidige stallingsplek en of ze verandering zouden overwegen naar bijvoorbeeld de bewaakte stalling. Met de resultaten konden we per stallingslocatie 4 groepen mensen onderscheiden: principieel zo dicht mogelijk bij de bestemming vs. gemak van een zekere plek en principieel niet willen betalen vs. bereid om wel te betalen.

De conclusie was dat op de centrale locatie (Stationsplein) de mensen staan die zo dichtbij mogelijk willen staan en niet willen betalen. Op het Smallepad vonden we de groep “het kost wat tijd, maar je hoeft niet te betalen en hebt wel zekerheid van een plek”. Op de BW-laan staan mensen die vluchten van het stationsplein én mensen voor wie dat handig is. Bij uitbreiding van de centrale plek verwachtten we een klein risico dat dat mensen van de andere locaties trekt. Als het te vol zou worden, gaan juist die mensen waarschijnlijk ook weer snel terug op hun oude stek. Dus uitbreiding zou geen risico geven op ‘overcapaciteit op de verkeerde plek’. Deze indeling van fietsparkeerders hielp en helpt ons verder in het beoordelen van fietsparkeervoorzieningen.

In dit project deden we voor het eerst ervaring op met een online vragenlijst, waar we respondenten met een flyer voor uitnodigden. Van alle respondenten die een flyer ontvingen, heeft ongeveer een kwart de vragenlijst ingevuld.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

fietsparkeren & ketenmobiliteit


Contactpersonen:Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.