Fietsparkeren station Amersfoort

Herinrichting stationsplein: welke stalling het meest uitbreiden?

De gemeente Amersfoort werkte samen met NS en ProRail aan plannen om het fietsparkeren bij station Amersfoort te verbeteren. Ligtermoet & Partners kreeg de opdracht om te onderzoeken hoe de huidige plekken gebruikt worden en vooral waaróm mensen nu stallen waar ze stallen. De gemeente gebruikte de inzichten uit dit onderzoek om de nieuwe voorzieningen zo goed mogelijk te laten aansluiten op de vraag van de gebruikers, en te voorkomen dat ze verrast zou worden door een verschuiving in stallingsgedrag.

We vroegen mondeling en online aan in totaal 425 huidige fietsenstallers op maaiveld waar ze vandaan kwamen fietsen, wat ze waardeerden in hun huidige stallingsplek en of ze verandering zouden overwegen naar bijvoorbeeld de bewaakte stalling. Met de resultaten konden we per stallingslocatie 4 groepen mensen onderscheiden: principieel zo dicht mogelijk bij de bestemming vs. gemak van een zekere plek en principieel niet willen betalen vs. bereid om wel te betalen.

De conclusie was dat op de centrale locatie (Stationsplein) de mensen staan die zo dichtbij mogelijk willen staan en niet willen betalen. Op het Smallepad vonden we de groep “het kost wat tijd, maar je hoeft niet te betalen en hebt wel zekerheid van een plek”. Op de BW-laan staan mensen die vluchten van het stationsplein én mensen voor wie dat handig is. Bij uitbreiding van de centrale plek verwachtten we een klein risico dat dat mensen van de andere locaties trekt. Als het te vol zou worden, gaan juist die mensen waarschijnlijk ook weer snel terug op hun oude stek. Dus uitbreiding zou geen risico geven op ‘overcapaciteit op de verkeerde plek’. Deze indeling van fietsparkeerders hielp en helpt ons verder in het beoordelen van fietsparkeervoorzieningen.

In dit project deden we voor het eerst ervaring op met een online vragenlijst, waar we respondenten met een flyer voor uitnodigden. Van alle respondenten die een flyer ontvingen, heeft ongeveer een kwart de vragenlijst ingevuld.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 Gerelateerde Projecten

Fietsparkeerplan Antwerpen

Passend fietsparkeeraanbod in alle segmenten
Lees meer

Fietsparkeren bij de Rode Loper in Amsterdam

Het centrumgebied opnieuw inrichten. Waar laat je de fietsen?
Lees meer

Evaluatie Brusselse Fietspunten

Tevredenheidsenquête onder de klanten van de vier CyCLO-fietspunten
Lees meer

Fietsparkeren op bestemmingslocaties

Hoe richt je een plein zó in dat iedereen er goed gebruik van kan maken?
Lees meer

Fietsparkeren bij treinstations Zuid-Holland

Effectieve vormgeving van het samenwerkingsproces tussen provincie en gemeenten
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.