Fietsparkeren bij treinstations Zuid-Holland

Effectieve vormgeving van het samenwerkingsproces tussen provincie en gemeenten

Bij de provincie Zuid-Holland was budget gereserveerd om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van fietsparkeerplekken bij stations. Omdat ook de provincie belang hecht aan ketenmobiliteit wil ze dat geld graag zo efficient mogelijk besteden. Dat betekende dat er een inventarisatie gemaakt moest worden van de stations, de tekorten en de mogelijke oplossingen.

Wij maakten de inventarisatie, in nauw contact met ProRail voor de cijfers. Op basis van die inventarisatie kozen we de stations waar de provincie graag extra aandacht aan wilde besteden en hielpen we met het opstellen van startnotities om het proces verder op gang te helpen. Op basis van onze input en de overleggen met alle betrokkenen konden de gemeenten verder aan de slag en kwamen er ‘vanzelf’ aanvragen om het provinciale budget te besteden op de ‘juiste’ plekken.

Eén station waar veel aandacht voor kwam, was Barendrecht. Daarbij zoomden we in opdracht van de gemeente verder in. Rondom het station Barendrecht waren diverse ontwikkelingen gaande. Het station zou worden opgenomen in het netwerk van snelfietsroutes, er waren bouwprojecten gaande, de parkeerdruk werd aangepakt. Er moesten er 500 tot 600 extra plekken gerealiseerd worden. Wij hebben mogelijke locaties geïnventariseerd en gekeken naar capaciteit, kwaliteit (aantrekkelijkheid en veiligheid) en een grove indicatie van kosten. Gemeente Barendrecht gebruikte deze informatie als nuttige bouwstenen voor de integrale ontwikkeling van het stationsgebied.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Fietsparkeren & ketenmobiliteit Nederland

fietsparkeren

Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu




Gerelateerde Projecten

Fietsparkeerplan Antwerpen

Passend fietsparkeeraanbod in alle segmenten
Lees meer

Fietsparkeren bij de Rode Loper in Amsterdam

Het centrumgebied opnieuw inrichten. Waar laat je de fietsen?
Lees meer

Evaluatie Brusselse Fietspunten

Tevredenheidsenquête onder de klanten van de vier CyCLO-fietspunten
Lees meer

Fietsparkeren op bestemmingslocaties

Hoe richt je een plein zó in dat iedereen er goed gebruik van kan maken?
Lees meer

Fietsparkeren station Amersfoort

Herinrichting stationsplein: welke stalling het meest uitbreiden?
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.