MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen

De Provincie Antwerpen plant de nieuwbouw van het provinciehuis, een inspirerend en duurzaam gebouw! Binnen de aanvraagprocedure voor een stedenbouwkundige vergunning is het noodzakelijk om een Mobiliteits-Effecten Rapport (MOBER) op te stellen en Provincie Antwerpen is niet alleen ambitieus wat betreft de duurzaamheid van het gebouw zelf, maar ook van de omgeving en de mobiliteit errond. Wij hebben in opdracht van de provincie Antwerpen dit MOBER opgesteld, volledig volgens de regels van de kunst en met een snelle oplevering van het resultaat. Dit is één van de grootste en duurzaamste MOBERs die TRIDEE als opdracht kreeg. De analyse van de mobiliteitskenmerken en bereikbaarheidskenmerken toonde aan dat er geen noemenswaardige negatieve impact verwacht wordt op het interne en externe verkeers- en mobiliteitssysteem. Bovendien heeft Provincie Antwerpen onze suggesties rond duurzame mobiliteit, zoals inzetten op (e-)fietsen, ondergrondse parkeerplaatsen delen met buurtbewoners, ter harte genomen en gaat zelfs nog stappen verder gezet.


Andere MOBERs en mobiscans die we opmaakten zijn o.a. die voor Thor/Genk, andere sites in Limburg en voor Aldi, MexicoNatie, IKEA en AC Deinze.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

mobiliteitsmanagement verkeer & ruimte


Contactpersonen:

Marjolein de Jong
M: marjolein@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90
Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Actieplan Voetgangers Utrecht

Een eerste verankering van voetgangersbeleid
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.