Beleidsplan verkeersveiligheid Deventer

Beklijvende planvorming door nadrukkelijk eerst doelgroepen te specificeren en niet direct in maatregelen te duiken

Binnen de gemeente Deventer wordt op verschillende fronten gewerkt aan de verbetering van de verkeersveiligheid. Het ontbreekt hierbij echter aan een gezamenlijk geformuleerde beleidsopgave. Deventer wilde hier in 2009 verbetering in brengen: meer sturing kunnen geven, maatregelen (beter) op elkaar afstemmen en een structurele aanpak en aandacht bewerkstelligen. Wij maakten daarom een Beleidsplan Verkeersveiligheid: een kader met daarin welke ambities Deventer zich stelt om de verkeersonveiligheid aan te pakken in de komende jaren. Het kaderplan bevat geen concrete voorstellen en maatregelen. 

In het beleidsplan staat dat Deventer iets heeft in te halen. Dat kan leiden tot de ambitie om van een middenmotor weer een koppositie in te nemen. Kansrijk zijn het aanpakken van de hoofdwegen in de schil rond het centrum vanwege de ongewenste situatie 50 km/u+fietsen+parkeren. Kansrijk is ook het aanpakken van de kruispunten in het hoofdwegennet omdat daar veel ongelukken gebeuren. Tot slot meer aandacht te geven aan de educatie van de bekende risicogroepen: jongeren 12-17 jaar (fietsen en bromfietsen) en jongeren 18-24 (auto).


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 Gerelateerde Projecten

1

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

Multimodale wegenspecialisatie Brussel

Geen wenslijstje per modaliteit maar integraal ruimteclaims afwegen.
Lees meer

Mobiliteitsplan Evergem

Een voorbeeldig mobiliteitsplan voor Evergem: hoge kwaliteit, toegesneden en met draagvlak
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Evaluatie aanpak mobiliteitsplannen Wallonië

Methodiekverbetering door te leren van de eerste lichting
Lees meer

GVVP's in kleinere gemeenten

Borsele, Molenwaard, Heerde, Veere, Nunspeet: Goede lokale verkeerplannen die uitblinken in een eenvoudige...
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.