Beleidsplan verkeersveiligheid Deventer

Beklijvende planvorming door nadrukkelijk eerst doelgroepen te specificeren en niet direct in maatregelen te duiken

Binnen de gemeente Deventer wordt op verschillende fronten gewerkt aan de verbetering van de verkeersveiligheid. Het ontbreekt hierbij echter aan een gezamenlijk geformuleerde beleidsopgave. Deventer wilde hier in 2009 verbetering in brengen: meer sturing kunnen geven, maatregelen (beter) op elkaar afstemmen en een structurele aanpak en aandacht bewerkstelligen. Wij maakten daarom een Beleidsplan Verkeersveiligheid: een kader met daarin welke ambities Deventer zich stelt om de verkeersonveiligheid aan te pakken in de komende jaren. Het kaderplan bevat geen concrete voorstellen en maatregelen. 

In het beleidsplan staat dat Deventer iets heeft in te halen. Dat kan leiden tot de ambitie om van een middenmotor weer een koppositie in te nemen. Kansrijk zijn het aanpakken van de hoofdwegen in de schil rond het centrum vanwege de ongewenste situatie 50 km/u+fietsen+parkeren. Kansrijk is ook het aanpakken van de kruispunten in het hoofdwegennet omdat daar veel ongelukken gebeuren. Tot slot meer aandacht te geven aan de educatie van de bekende risicogroepen: jongeren 12-17 jaar (fietsen en bromfietsen) en jongeren 18-24 (auto).


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.